Komisja Wenecka to organ Rady Europy, który pełni przede wszystkim funkcje doradcze. W jej skład wchodzą eksperci z zakresu prawa międzynarodowego i konstytucyjnego, trybunałów konstytucyjnych i członków służby cywilnej w państwach członkowskich.
Przedstawiciele Komisji Weneckiej zjawią się w Polsce w związku z ostatnimi wydarzeniami, które miały miejsce w polityce rządu dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego. Przyjechać ma 5 osób reprezentujących ten organ doradczy. Bezpośrednim celem ich przyjazdu jest oficjalna prośba złożona przez Polskę w grudniu 2015 roku. Prośba dotyczyła wydania przez Komisję Wenecką opinii dotyczącej reformy Trybunału Konstytucyjnego. Została ona wystosowana na podstawie sugestii udzielonej naszemu krajowi przez Komisję Europejską.

Komisja Wenecka to inna nazwa Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo, która została powołana w czasie transformacji ustrojowej zachodzącej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. W skład komisji wchodzą nie tylko państwa Rady Europy, ale także na przykład Algieria, Maroko, czy Izrael. Celem działania tego organu jest przede wszystkim zapewnianie sprawnego funkcjonowania wszystkich instytucji demokratycznych w poszczególnych państwach. Zajmuje się również kwestiami dotyczącymi ochrony praw człowieka. Jej działalność polega głównie na udzielaniu technicznej pomocy państwom, które zwrócą się z taką prośbą. Eksperci analizują prawo obowiązujące w danym kraju i wydają opinię dotyczącą jego zgodności ze standardami europejskimi. Zadaniem Komisji jest więc również wydawanie opinii na temat różnych projektów prawnych.

Szef Komisji Weneckiej planuje odbycie spotkań z szeregiem najważniejszych polskich polityków, w tym przede wszystkim z prezydentem Andrzejem Dudą, w celu zapoznania się z aktualną sytuacją w Polsce. Będzie rozmawiał również z marszałkami Sejmu i Senatu, Ministrem Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro, prezesem Trybunału Konstytucyjnego, rzecznikiem praw obywatelskich, a także prezesem Sądu Najwyższego. Spotkania są zaplanowane na poniedziałek oraz wtorek. Przyczyną wizyty jest oficjalna prośba Polski o wydanie opinii w związku z ostatnimi zmianami prawa dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego.