Kontakt z biurem rachunkowym warto tak naprawdę nawiązać jeszcze zanim rozpoczniemy prowadzić własną działalność gospodarczą. Nawet w przypadku, gdy nie zamierzamy zatrudniać pracowników a swoją firmę chcemy prowadzić całkiem sami, warto jeszcze przed zarejestrowaniem swoje działalności skonsultować najważniejsze decyzje z doświadczonym księgowym. Jest to o tyle istotne, że niektóre wybory, przed którymi trzeba stanąć choćby po to, aby wypełnić wniosek o wpis do CEIDG, będą miały duże znaczenie na kształt i sposób naszych rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
Każdy przypadek jest inny, a przepisy regulujące przeróżne aspekty prowadzenia w naszym kraju działalności gospodarczej zmieniają się na tyle często, że z pewnością warto porozmawiać przynajmniej z kimś, kto ma w takich sprawach odpowiednie doświadczenie. Biuro rachunkowe nie tylko pomoże wypełnić wniosek do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, ale doradzi również jaka forma opodatkowania będzie w danej sytuacji najkorzystniejsza oraz jaka forma rozliczeń z US będzie w naszej sytuacji najbardziej wskazana. Podobnie jest zresztą w przypadku decyzji odnośnie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej.

Warto także, najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem działalności, upewnić się, czy w danej sytuacji warto na przykład skorzystać ze zwolnienia z VAT. Z księgowym dobrze jest nawet skonsultować wybór odpowiednich kodów PKD, ponieważ prowadzenie niektórych rodzajów działalności automatycznie wymaga on przedsiębiorcy zarejestrowania się, jako płatnik podatku VAT.

Oczywiście oprócz doradztwa w sprawach podatkowych, biuro rachunkowe przede wszystkim zdejmuje z przedsiębiorcy konieczność prowadzenia rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS. Dysponując odpowiednimi uprawnieniami i pełnomocnictwami, księgowy będzie w stanie przejąć na siebie praktycznie wszystkie kontakty z tymi instytucjami. To biuro rachunkowe będzie dbało o to, żeby na bieżąco się z nimi rozliczać oraz składać w terminie wszystkie niezbędne dokumenty i deklaracje.

Sprawdź również: http://www.ed-pro.pl/finansowanie-z-ue/